TYÖPAJAT

ESIMERKKEJÄ TEATTERI PENSAAN TYÖPAJA-TARJONNASTA 2005

Kullervo / Don Quijote   Työpajassa osallistujat viedään syvälle näytelmän maailmaan ja teemoihin. Soveltuu yli 7-vuotiaille

Teatteria Tarinoista   Työpajassa käytetään omia muistoja ja elämänkokemuksia lähtökohtana teatterin tekemiseen. Työpaja tähtää omien tarinoiden jakamisen ja toisten tarinoista oppimisen kautta yhteiseen hauskanpitoon. Soveltuu erityisesti vanhuksille, mutta myös muille.

Improvisaatio/Teatterileikit  Teatterin tekemisen perusta on leikeissä. Teatterillisten leikkien ja hauskanpidon kautta voidaan lähestytä uskallusta itsensä ilmaisuun. Rento leikkiminen on esiintymisestä nauttimisen perusta. Soveltuu kaiken ikäisille.

Ajankohtaisteatteri  Työpajan tarkoituksena on käyttää muuta kuin draamakirjallisuutta lähtökohtana teatterin tekemiselle. Pohjamateriaalina voidaan käyttää esim. sanomalehtiä tai tilaajan kanssa sovittua materiaalia. Soveltuu kaiken ikäisille.

Teatterityöpaja Työpaja räätälöidään tilaajan toiveiden mukaiseksi. Pääpaino voi kiinnostuksen mukaan olla näyttelijäntyössä, ohjaamisessa tai dramaturgiassa. Soveltuu kaikille teatterin tekemisestä kiinnostuneille.

Ääni ja Liike   Työpajan tarkoituksena on perehtyä erilaisiin äänen ja liikkeen ilmaisukeinoihin, havainnoida omaa ilmaisuamme ja tutkia miksi ilmaisemme itseämme niin kuin ilmaisemme. Soveltuu aikuisille.

Lisätiedot: Tuottaja Maria Silvennoinen 050-3006066 / 050-5367491

 

KIERTUE 05  AIKATAULU   KULLERVO   DON QUIJOTE TYÖPAJAT TUKIJAT PÄIVÄKIRJAT  LEHDISTÖ VIERASKIRJA